ASSEMBLEA DEL GREMI—ABRIL 2022

Després de dos anys degut a la covid, tornem a trobar-nos a l’assemblea del Gremi d’Artesans de Catalunya.
Va ser molt interessant i productiva.